Skolpaket 7

Passar grupper mellan 10-150 personer

10.00 Ankomst
10.30 Tiokamp, 5 grenar
12.00  Dagens lunch *
13.00 Tiokamp, 5 grenar
15.00  Kaffe/saft o kanelsnäcka *
15.30 AVSLUT

Pris

Inkl förtäring 500:-
Exkl förtäring 370:- OBS all förtäring markerad med * utgår

Vid fler deltagare än angivet – kontakta Äventyrscampen för förslag på upplägg, info@aventyrscampen.se

Äventyrscampen